Czym jest Waiver of Premium i dlaczego warto wziąć go pod uwagę wybierając ubezpieczenie?

Waiver of Premium (w skrócie WoP; w dosłownym tłumaczeniu „zwolnienie ze składki”). To dodatkowa opcja w polisach ubezpieczeniowych, która zwalnia ubezpieczonego z płacenia składek w pewnych określonych sytuacjach. Bez konsekwencji zerwania polisy. WoP zadziała, gdy na skutek choroby lub wypadku stracimy zdolność do pracy, czyli z powodów zdrowotnych nie będziemy mogli pracować. W takiej sytuacji jesteśmy zwolnieni z opłacania składek. A mimo to nasza polisa pozostaje w mocy (z ang. in force) i chroni nas przez cały czas.

Waiver of Premium znajduje zastosowanie w wielu typach ubezpieczeń w UK. Stosuje się go w ubezpieczeniach medycznych, w ubezpieczeniach od poważnych schorzeń, a nawet w ubezpieczeniach od utraty dochodu. Największym jednak zainteresowaniem cieszy się przy ubezpieczeniach na życie (z ang. life cover). Ponieważ w sytuacji długotrwałej niezdolności do pracy, na skutek choroby lub wypadku, WoP umożliwi korzystanie z polisy nawet jeśli nie jesteśmy w stanie jej opłacać.

Bardzo często ludzie, którzy przestają zarabiać szukają oszczędności. Naturalnie wielu z nich przestaje opłacać składki na ubezpieczenia, które posiadają. Owocuje to niestety tym, że nieopłacone polisy przestają ich chronić. Wyobraźmy sobie osobę, która posiada tylko polisę na życie w UK i na skutek wypadku lub ciężkiej choroby nie może dalej pracować.

Załóżmy że osoba z naszego przykładu nie posiada w swojej polisie opcji Waiver of Premium. Co oznacza, że aby utrzymać polisę musi ona nadal płacić miesięczne składki. Problem polega jednak na tym, że dochód osoby z naszego przykładu drastycznie spadł. Stąd próbuje ona zredukować swoje wydatki do minimum.

W pierwszej kolejności, osoba z naszego przykładu, przestaje zatem opłacać składki na ubezpieczenie na życie w UK. Siłą rzeczy, nieopłacone składki przyczyniają się do zerwania polisy. Oznacza to, że wspomniana osoba nie będzie chroniona dłużej przez ubezpieczenia na życie. Jeśli osoba z naszego przykładu umarłaby np. miesiąc po zerwaniu umowy, to jej rodzina niestety nie otrzyma nic.

Dlatego tak ważne jest regularne opłacanie składek, gdyż przerwanie płatności powoduje rozwiązanie umowy – tzw. lapse. W sytuacjach tak ekstremalnych, aczkolwiek prawdziwych i niestety częstych, jak ta opisana powyżej, bardzo przydaje się Waiver of Premium.

Znosi on bowiem ciężar finansowy z ubezpieczonego i przenosi go na ubezpieczyciela. Ponadto w sytuacji śmierci ubezpieczonego, jego rodzina otrzyma odszkodowanie z polisy, która pomimo nieopłacania jej przez ubezpieczonego nadal trwa.

Innymi słowy, jeśli ubezpieczony posiada WoP w swojej polisie, to w opisanym przez nas przykładzie to ubezpieczyciel płaciłby za niego składki. A polisa na życie pozostawałaby w mocy dając ochronę ubezpieczonemu i jego rodzinie.

Niestety statystyki pokazują, iż osoby które z powodów medycznych przestają pracować, żyją znacznie krócej. Przyczyną pierwotną jest tutaj w znacznej mierze choroba, która do tego doprowadza, ale również pogarszają się warunki bytowe. Gdyż osoba taka nie może podjąć stałej pracy i żyje głównie z zasiłków.

Mniejsze dochody sprawiają, że z jednej strony pogarsza się sytuacja psychiczna. Z drugiej zaś brakuje pieniędzy na leki i odpowiednią terapię. W ten sposób, błędne koło się zamyka. Aby ustrzec się tej pułapki, powstało WoP, które ma na celu poprawę jakości życia rodzin i osób dotkniętych długotrwałą niezdolnością do pracy na skutek choroby lub wypadku w UK.

Polisy brytyjskich ubezpieczycieli różnią się znacznie między sobą. Tak samo potrafi różnić się Waiver of Premium pomiędzy ubezpieczycielami. W większości przypadków WoP można zawrzeć tylko przy zakładaniu polisy. Przez co nie ma możliwości dodania tej opcji już w trakcie trwania ubezpieczenia.

U niektórych brytyjskich ubezpieczycieli WoP zadziała także wtedy, gdy stracimy pracę. A nie tylko wtedy, kiedy nie będziemy mogli pracować z powodów medycznych. Może się również zdarzyć, że ubezpieczyciel będzie chciał nam sprzedać polisę, ale ze względu na zły stan naszego zdrowia lub wiek odmówi nam skorzystania z opcji Waiver of Premium.

Należy też dokładnie dowiedzieć się, kiedy WoP zacznie działać. U niektórych ubezpieczycieli w UK, zanim otrzymamy pierwsze świadczenie z tytułu Waiver of Premium, może upłynąć wiele miesięcy. Przez ten określony w umowie czas, obowiązek opłacania składek będzie spoczywał na nas.

Wykupując Waiver of Premium powinniśmy też zwrócić uwagę, jaki typ wykonywanej pracy został w nim zabezpieczony:

Own occupation – utrata zdolności do wykonywania swojej dotychczasowej pracy;

Suited occupation – utrata zdolności do wykonywania pracy odpowiadającej naszemu doświadczeniu i umiejętnościom;

Any occupation – utrata zdolności do wykonywania jakiejkolwiek pracy.

Koszt skorzystania z WoP podnosi z reguły cenę naszej składki, u niektórych ubezpieczycieli w UK bywa on jednak jednorazową opłatą. Kwestia tego czy warto dokupić do polisy opcję Waiver of Premium jest rzeczą indywidualną.

Zależne to jest w dużej mierze od tego jakie polisy już posiadamy bądź z jakich zamierzamy jeszcze skorzystać. W razie wątpliwości zawsze warto skontaktować się z naszym doradcą ubezpieczeniowym lub konsultantem finansowym.

Tym bardziej, że wciąż na brytyjskim rynku można odnaleźć firmy takie jak Profit Tree, w których konsultacje odbywają się za darmo. Dlatego warto skorzystać z takiej porady, aby podjąć najlepszą decyzję.