Underwriting w UK, czyli dlaczego nie każdego można ubezpieczyć?

Czym jest underwriting w UK – najważniejsze informacje

Ubezpieczenie domu lub mieszkania w UK

Proces ubezpieczenia zaczyna się w momencie, kiedy podmiot nieubezpieczony, tj. osoba fizyczna lub prawna, wyrazi chęć zawarcia ubezpieczenia – wykupienia polisy. Zanim jednak pomiędzy stroną chcącą się ubezpieczyć a ubezpieczycielem dojdzie do zawarcia umowy (polisy). Ma miejsce bardzo ważny proces, jest nim tzw. „underwriting”. Czym zatem jest underwriting w UK i co warto o nim wiedzieć?

Underwriting w UK jest procesem, w którym ubezpieczyciel (underwriter) szacuje ryzyka związane z ubezpieczeniem potencjalnego klienta. Ponadto szacuje on jego szanse na uzyskanie odszkodowania. Odszkodowanie jest oczywiście kosztem dla ubezpieczyciela. Stąd im większe prawdopodobieństwo wypłacenia odszkodowania na rzecz potencjalnego klienta, tym większe ryzyko dla ubezpieczyciela.

Jeśli ubezpieczenie klienta aplikującego o dane ubezpieczenie, wiąże się z ponadprzeciętnym ryzykiem dla ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel może odrzucić wniosek potencjalnego klienta, podnieść mu składkę albo dodać wyłączenia. Właśnie na tym polega underwriting. Na ocenieniu czy osobie/podmiotowi aplikującemu o ubezpieczenie, warto sprzedać polisę oraz na jakich warunkach ją zawrzeć. Przez warunki rozumie się wykluczenia, wysokość miesięcznej składki, sumę ubezpieczenia itp.

Underwriting w UK i polityka towarzystw ubezpieczeniowych

Każdy ubezpieczyciel (towarzystwo ubezpieczeniowe) ma własną politykę underwritingu, którego zadaniem jest ochrona interesów finansowych przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego. Gdyby nie owa polityka, towarzystwo ubezpieczeniowe mogłoby bardzo szybko upaść. Stąd polityka underwritingu jest nie tylko w interesie ubezpieczyciela, ale także w interesie ubezpieczonego. Ponieważ daje gwarancję wypłacalności towarzystwa ubezpieczeniowego. Generalnie rzecz biorąc underwriting jest konieczny żeby przeciwdziałać oszustwom. Polegającym np. na tym że osoba chora chcąca wykupić ubezpieczenie zdrowotne, twierdzi iż jest zdrowa. Chcąc w taki sposób sfinansować swoje leczenie.

Zatem gdyby nie było underwritingu ludzie kupowaliby ubezpieczenie na życie lub na wypadek chorób (Critical Illness Cover) dopiero wtedy, kiedy mieliby poważne problemy zdrowotne i potrzebowaliby pieniędzy na leczenie. Pamiętać należy, że ubezpieczenie zostało stworzone po to, aby chronić nas przed PRZYSZŁYMI zdarzeniami. A nie tymi które już się wydarzyły. Gdyby tak nie było, towarzystwa ubezpieczeniowe splajtowałyby bardzo szybko albo musiałyby stać się organizacjami charytatywnymi.

Czym jest AMRA oraz na co dzieli się underwriting w UK?

Underwriting w UK można podzielić na Full Medical Underwriting oraz na Moratorium Underwriting. Jeśli osoba ubiegająca się o ubezpieczenie na życie w UK podlega pod Full Medical Underwriting (FMU) oznacza to, że ubezpieczyciel będzie wymagał od niej złożenia pełnej deklaracji o stanie zdrowia. W oparciu o dokumentację medyczną. Przedłożone dokumenty ubezpieczyciel potwierdzi następnie u lekarza ogólnego (z ang. General Practitioner, w skrócie GP) osoby aplikującej o ubezpieczenie.

Ubezpieczyciel oczywiście, bez pisemnej zgody osoby ubiegającej się o ubezpieczenie, nie może uzyskać od GP informacji o jej stanie zdrowia. Żeby GP mógł wysłać historię medyczną do ubezpieczyciela, osoba aplikujące o ubezpieczenie musi wypełnić tzw. „Access to Medical Reports declaration”, znany również pod skróconą nazwą „AMRA”. Zanim dokumentacja medyczna zostanie przesłana do ubezpieczyciela, osoba aplikująca ma możliwość wglądu do niej, przed ubezpieczycielem. Może ona wówczas sprawdzić czy wszystkie dane się zgadzają i ewentualnie w razie wątpliwości, wysłać do ubezpieczyciela uwagi. Może też nie zgodzić się na ujawnienie pewnych informacji.

Rola naszego GP

Jeżeli zechcemy żeby GP nie ujawniał niektórych szczegółów z naszej dokumentacji, możemy go o to poprosić. Aczkolwiek ubezpieczyciel będzie wiedział, iż nasza dokumentacja jest niepełna. Przez co wniosek o ubezpieczenie może zostać odrzucony właśnie z tego powodu. Jeśli wyrazimy chęć na wgląd do dokumentacji przed ubezpieczycielem, proces naszego ubezpieczenia wydłuży się. Warto wziąć to pod uwagę.

Na podstawie danych od lekarza ogólnego z UK, ubezpieczyciel podejmuje decyzję czy obejmie ochroną już istniejące schorzenia (tzw. „pre-existing conditions”) oraz ich ewentualne powikłania. Jeśli osoba aplikująca o ubezpieczenie zatai szczegóły dotyczące aktualnej lub przeszłej choroby, a choroba nasili się w przyszłości, ubezpieczyciel będzie miał prawo odmówić wypłaty odszkodowania z jej tytułu. Dlatego tak ważna jest rzetelność i uczciwość z naszej strony, podczas procesu starania się o ubezpieczenie.

Niektórzy ubezpieczyciele mogą zgodzić się na objęcie ochroną schorzeń, które ubezpieczony już posiada lub posiadał w zamian za tzw. „loading”, co oznacza po prostu wyższą składkę (składka, to po angielsku premium). To czy nasza choroba zostanie objęta ochroną ubezpieczenia, zależy od wielu czynników. Np. od naszego wieku, aktualnego stanu zdrowia, natężenia choroby, zawodu, wagi, palenia papierosów etc.

Czym jest Moratorium Underwriting?

Jeśli w przeszłości nie chorowaliśmy na poważne schorzenia. A obecnie nie uskarżamy się na żadne dolegliwości i staramy się o prywatne ubezpieczenie zdrowotne (tzw. „PMI”). To najprawdopodobniej będziemy mogli podlegać pod Moratorium Underwriting (znany także pod nazwą Point-of-Claim Underwriting). Co oznacza, że nie będziemy musieli składać żadnej deklaracji medycznej. Ewentualne pytania odnośnie naszej historii medycznej mogą pojawić się dopiero, gdy z powodu jakiejś choroby/urazu zgłosimy się po odszkodowanie.

W Moratorium nie ma potrzeby składania ubezpieczycielowi żadnych deklaracji o własnym stanie zdrowia. Ubezpieczony godzi się za to zaakceptować jeden fakt. Otóż przez okres dwóch lat nie będzie mógł zgłosić roszczenia na schorzenie, które wystąpiło u niego w przeciągu ostatnich pięciu lat. Oznacza to, że jeśli u ubezpieczonego wystąpi choroba, która pojawiła się w przeciągu 5 lat przed zawarciem ubezpieczenia. Nie będzie on mógł uzyskać z jej tytułu odszkodowania. Będzie jednak mógł dostać pieniądze za inne schorzenia, które nie wystąpiły u niego w przeciągu owych pięciu lat.

Moratorium underwriting w UK występuje w dwóch formach:

  • Rolling Moratorium
  • Fixed Moratorium

Rolling Moratorium – jeśli przed zawarciem ubezpieczenia leczyliśmy się na jakieś schorzenie (bierze się pod uwagę pięć ostatnich lat). To uzyskamy za nie odszkodowanie w jednym wypadku. Gdy owe schorzenie nie wystąpi u nas w przeciągu pierwszych dwóch lat od zawarcia polisy. Załóżmy że osoba chcąca się ubezpieczyć ma wrzodziejące zapalenie jelita grubego i objawy choroby wystąpiły u niej 4 lata temu. Zakładając dalej, że owa os. ubezpieczy się dziś, to jeśli choroba wróci za rok, ubezpieczony nie otrzyma odszkodowania. A dwuletni okres karencji zacznie biec od nowa. Jeśli natomiast choroba nawróci dopiero w 25-tym miesiącu od zawarciu polisy, to wtedy ubezpieczony otrzyma odszkodowanie.

Fixed Moratorium – podobnie jak w Rolling Moratorium, tu również występuje dwuletnie wyłączenie schorzeń sprzed pięciu lat. Aczkolwiek jeśli nawracające schorzenie pojawi się w ciągu tych dwóch lat. Ubezpieczony co prawda nie otrzyma za nie odszkodowania, ale okres dwuletniej karencji nie zacznie płynąć od nowa. Zatem jeżeli choroba wystąpi w 18-tym miesiącu, ubezpieczony nie otrzyma świadczenia. Jeśli jednak choroba wystąpi znowu np. w 25-tym miesiącu to wtedy ubezpieczonemu będzie przysługiwało świadczenie z tego tytułu. Pomimo iż wystąpiło ono w przeciągu dwóch lat. Zaznaczyć należy, iż jest to rozwiązanie rzadko oferowane przez ubezpieczycieli.

Full Medical Underwriting w UK

Full Medical Underwriting znajduje zastosowanie w ubezpieczeniu na życie (Life Cover), ubezpieczeniu zdrowotnym (Health Insurance), ubezpieczeniu dochodu (Income Protection), ubezpieczeniu od ciężkich chorób (Critical Illness Cover) oraz w ubezpieczeniu podróżnym (Travel Insurance). Natomiast Moratorium Underwriting znajduje zastosowanie głównie w Health Insurance. Znane jest ono także pod nazwą „Private Medical Insurance”, w skrócie PMI. Ponadto stosuje się je w sytuacji kiedy rodzic ubezpiecza swoje dziecko w ramach ubezpieczenia na wypadek ciężkiej choroby. Czyli tzw. Critical Illness Cover lub Serious Illness Cover. Dziecku bowiem nie można zrobić FMU, ponieważ jest niepełnoletnie. Dlatego weryfikacja stanu zdrowia dziecka następuje dopiero w momencie tzw. „claim-u”, tj. wystąpienia o odszkodowanie.

Zarówno Full Medical Underwriting oraz Moratorium Underwriting mają swoje wady i zalety, przedstawiamy je pokrótce w poniższej tabeli. Niemniej jeśli w przeciągu ostatnich 5 lat widzieliśmy się z naszym GP, mądrym ruchem byłoby odwiedzenie naszego brokera ubezpieczeniowego. Ponieważ skontaktuje się on w naszym imieniu z wieloma underwriterami (ubezpieczycielami). I ustali następnie, która metoda underwritingu u poszczególnego ubezpieczyciela, byłaby dla nas bardziej korzystna. Ponadto broker ubezpieczeniowy ustali, który ubezpieczyciel zaoferuje nam najkorzystniejsze warunki.

Full Medical Underwriting podsumowanie

Zalety Wady
Jasne określenie tego, co będzie i nie będzie objęte ochroną Aplikant musi poczekać, zanim dowie się czy w ogóle zostanie ubezpieczony
Składka (z ang. premium) może być niższa dla osób zdrowych W przypadku akceptacji schorzeń już występujących trzeba liczyć się ze wzrostem składki
Odszkodowanie może być wypłacone szybciej Ubezpieczyciel może zlecić dodatkowe badania lub wymagać więcej informacji
Dostępność dla wszystkich aplikujących Pod uwagę bierze się pełną historię medyczną

 

Moratorium Underwriting podsumowanie

Zalety Wady
Ubezpieczony jest objęty natychmiastową ochroną Nie jest jasne, co zostanie objęte ochroną
Mniej dokumentów medycznych do przedłożenia Ze względu na dwuletnią karencję dla posiadanych schorzeń, ubezpieczony może celowo odwlekać poddanie się leczeniu
Krótka, pięcioletnia historia medyczna Proces odszkodowawczy może trwać dłużej niż przy Full Medical Underwriting w UK
Automatyczne wyłączenie spod ochrony wszystkich schorzeń, które wystąpiły w przeciągu ostatnich pięciu lat
Objęcie ochroną dawnych schorzeń, po dwuletniej karencji Nie wszyscy aplikujący do Moratorium Underwriting w UK mogą skorzystać z tego rozwiązania
Z reguły wyższa składka niż przy FMU

 

Jeśli jeszcze nie mają Państwo swojego brokera ubezpieczeniowego, serdecznie zapraszamy do kontaktu z jednym z naszych konsultantów – 0207 1833 604 lub https://www.profittreefinance.co.uk/#kontakt