Ubezpieczenie na życie w UK tańsze… niż myślisz / Life insurance po polsku

Ubezpieczenie domu lub mieszkania w UK

Ubezpieczenie na życie w UK (z ang. Life Insurance lub Life Cover, w skrócie LC) zabezpiecza przyszłość finansową najbliższych ubezpieczonego w przypadku jego śmierci. Stąd coraz większa rzesza Polaków przebywających na stałe w Wielkiej Brytanii decyduje się na taką formę ochrony. Ubezpieczenie na życie pozwala bowiem zabezpieczyć finansowo nie tylko naszą rodzinę, ale również majątek, który posiadamy.

Zadzwoń do końca dnia (0207 1833 604), podaj hasło „POLISA LC” i odbierz rabat na darmową wycenę + konsultacje odnośnie ubezpieczenia na życie w UK!

Szeroką ofertę ubezpieczeń na życie proponują liczne towarzystwa ubezpieczeniowe, a także doradcy finansowi w Wielkiej Brytanii. Klienci wybierają najczęściej dwa warianty, niezależnie od firmy. Jest to zwykłe ubezpieczenie na życie w UK oraz ubezpieczenie na życie w UK z opcją CIC”. CIC czyli „Critical Illness Cover” to po prostu ubezpieczenie od chorób krytycznych. Nawiasem mówiąc, ubezpieczenie od chorób krytycznych – w Anglii zwane właśnie CIC – można również przetłumaczyć jako ubezpieczenie od chorób ciężkich.

Warto wspomnieć, że każde angielskie ubezpieczenie na życie zawiera w sobie gratisowo ubezpieczenie od chorób śmiertelnych – Terminall Illness Cover. Wspomniane zabezpieczenie od chorób śmiertelnych zobowiązuje ubezpieczyciela do wypłaty świadczenia jeszcze za życia ubezpieczonego. O ile lekarz stwierdzi, że ubezpieczony nie przeżyje więcej, niż 12 miesięcy.

Uwaga! Nie należy mylić, co się często zdarza, darmowej opcji ubezpieczenia od chorób śmiertelnych z chorobami krytycznymi. Ta ostatnia, to dodatkowo płatna opcja zabezpieczająca nas od chorób krytycznych, takich jak np.: rak, zawał, wylew itp. W zależności od warunków towarzystwa ubezpieczeniowego, chorób na liście może być od 40 do 166.

Dla kogo jest ubezpieczenie na życie w UK i od czego zależy składka?

Warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia w UK jest wymóg bycia rezydentem podatkowym. Popularnym jest również stwierdzenie, że „ubezpieczenie kupuje się wiekiem i zdrowiem”, gdyż te dwa kryteria istotnie wpływają na cenę polisy. Najczęściej wiek wstępu wynosi 18 lat, a górna granica jest ustalona na 65 lat. Zdarza się również dopuszczanie do ubezpieczenia starszych osób. Oferty poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych mogą się bardzo różnić pod tym względem między sobą. Zawsze należy zapoznać się z ogólnymi warunkami umowy lub skonsultować się ze specjalistą.

Do istotnych czynników, branych pod uwagę przy ustalaniu składki, zalicza się również przebyte choroby, operacje, rodzaj wykonywanej pracy itp. Ważne jest też czy osoba, która chce się ubezpieczyć, pali papierosy? Osoba niepaląca, to taka, która nie miała styczności z nikotyną pod żadną postacią przez min 12 miesięcy. Taką właśnie definicję przyjmują brytyjscy ubezpieczyciele. Ważne jest także, na jaki rodzaj ubezpieczenia na życie się zdecydujemy. Inna stawka będzie obowiązywać w przypadku ubezpieczenia na życie na dany okres (Term Life Insurance), inna w przypadku ubezpieczenia dożywotniego (Whole Of Life).

Rodzaje ubezpieczenia na życie w UK (Life Cover)

Term Life Insurance, to nic innego jak terminowe ubezpieczenie na życie w UK. Jest to jedna z najprostszych form ochrony. Ubezpieczony opłaca składki w systemie miesięcznym lub rocznym. Ubezpieczenia terminowe są najczęściej zawierane na 10, 20 lub 30 lat – istnieje oczywiście możliwość przedłużenia ubezpieczenia. Przy tym ubezpieczeniu, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, jeśli śmierć ubezpieczonego nastąpi w okresie trwania polisy (ubezpieczenia).

Kolejną wspomnianą możliwością jest ubezpieczenie Whole Of Life. Jak sama nazwa wskazuje, odszkodowanie będzie wypłacone niezależnie od tego kiedy nastąpi śmierć ubezpieczonego. Ponieważ polisa chroni nas przez całe życie. Składki są najczęściej opłacane w systemie miesięcznym lub rocznym.

Inną możliwością jest ubezpieczenie wspólne (Joint Life Insurance), na przykład małżonków lub partnerów. Jest to nieznacznie tańsza opcja niż oddzielne ubezpieczenie na życie w UK. Jednakże odszkodowanie wypłacane jest tylko raz, w przypadku śmierci jednego z partnerów – tego który umrze wcześniej. Jeszcze jedno. W razie śmierci obojga partnerów w tym samym momencie, np. w wypadku, ubezpieczyciel przyjmie, że jako pierwsza zmarła osoba starsza.

Increasing i decreasing term life insurance – co to jest?

Istnieją także różne rodzaje ubezpieczenia na życie w UK. Suma ewentualnego odszkodowania w razie śmierci rośnie w nich z roku na rok (Increasing Term Life Insurance). Składki przy takim ubezpieczeniu są oczywiście wyższe, lecz również kwota wypłacona rodzinie po śmierci ubezpieczonego jest wyższa.

Można także ubezpieczyć się na życie malejąco (Decreasing Term Life Insurance). Jest to forma ubezpieczenia dla osób, które posiadają kredyt hipoteczny w UK – kwota wypłaconego odszkodowania będzie pokrywać pozostałą do spłaty kwotę kredytu. Warto podkreślić, że niezależnie od rodzaju ubezpieczenia na życie w UK. Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania jeśli śmierć nastąpi w wyniku samobójstwa w przeciągu 1-2 lat od zawarcia ubezpieczenia. Jeżeli klient pisał nieprawdę wypełniając formularz medyczny, ubezpieczyciel również może odmówić wypłaty odszkodowania.

Cena ubezpieczenia na życie w UK

Składki przy różnych typach ubezpieczenia na życie mogą się bardzo różnić między sobą. W zależności od wyboru towarzystwa ubezpieczeniowego i czynników opisanych wyżej. Generalnie składki zaczynają się od 5 £ miesięcznie. Co oznacza że dzienny koszt utrzymania polisy wynosi 16 pensów – mniej niż za gazetę! Jest to mały wydatek, biorąc pod uwagę korzyści płynące z tego tytułu. Świadomość, że rodzina będzie zabezpieczona w przypadku śmierci głównego żywiciela, jest tutaj koronnym argumentem. Tanie ubezpieczenie na życie w Anglii jest zatem możliwe, trzeba tylko znaleźć rzetelną firmę finansową.

Warto przyjrzeć się bliżej ofercie brytyjskich ubezpieczeń na życie. Można wybierać spośród wielu dostępnych wariantów i dostosować rodzaj ubezpieczenia do swoich potrzeb. Przed podjęciem ostatecznej decyzji można także zasięgnąć informacji w miejscu zatrudnienia. Część pracodawców ubezpiecza swoich pracowników na wypadek przedwczesnej śmierci w miejscu pracy lub poza nim. Taka opcja również może być korzystna, ale najczęściej opiewa na bardzo małe sumy. Należy także pamiętać, iż wygasa wraz z zakończeniem pracy dla danego pracodawcy.

Ubezpieczenie na życie w UK – podsumowanie

Mnogość ubezpieczycieli i wielość wariantów ubezpieczenia na życie sprawia, że decyzja – „które ubezpieczenie wybrać?” – nie jest prosta. Na szczęście wiele firm finansowych (brokerów ubezpieczeniowych) oferuje swoje konsultacje „na koszt firmy” – m.in. Profit Tree. Dlatego warto wybrać się do jednej z nich, gdyż na rynku brytyjskim jest wielu ubezpieczycieli i jeszcze więcej produktów ubezpieczeniowych. Firmy finansowe pomogą wybrać nam rozwiązanie, które najbardziej do nas pasuje. Przy tym, należy wystrzegać się wizyty u przedstawiciela konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego, ponieważ taki przedstawiciel zaprezentuje nam ofertę tylko jednego ubezpieczyciela!

Pamiętajmy, że korzystając z usług brokera musimy upewnić się, że jest to firma regulowana przez FCA (Financial Conduct Authority). Jest to dla nas zapewnienie, że firma działa legalnie, zgodnie z wymogami i standardami rynku brytyjskiego.

Warto również sprawdzić, od jak dawna firma działa na rynku: jeżeli funkcjonuje od roku lub krócej, należy zachować ostrożność. Nie zaszkodzi też zapoznać się z IDD (Initial Disclosure Document), które powie nam więcej o zakresie usług oraz podstawach prawnych działalności firmy. Dokument ten powinien posiadać broker, z którym rozmawiamy.

Wpisując więc w wyszukiwarkę np. „ubezpieczenie na życie w UK” bądź „ubezpieczenie na życie Londyn”. Należy zerknąć czy firma, która nam się wyświetliła spełnia te podstawowe kryteria.

Artykuły finansowe (poradnik finansowy dla Polaków w UK)