Ubezpieczenia w UK – co należy o nich wiedzieć, i które warto rozważyć?

Brytyjska branża ubezpieczeniowa jest największa w Europie i trzecia co do wielkości na świecie. Ustępuje miejsca jedynie Japonii i Stanom Zjednoczonym. Ubezpieczenia w UK odgrywają kluczową rolą w gospodarce i co roku dostarczają do budżetu państwa blisko 12 mld funtów. Szacuje się, iż w branży tej pracuje w Wielkiej Brytanii około 315 000 osób. Włączając w to pracowników towarzystw ubezpieczeniowych oraz brokerów i agentów ubezpieczeniowych.

Gdyby zsumować wszystkie prywatne składki płacone na ubezpieczenia w UK, otrzymalibyśmy kwotę rzędu 265 mld funtów. Podczas gdy dla Polski wartość ta wynosi zaledwie £14,45 mld. Rynek ubezpieczeń w UK jest ogromny i będzie jeszcze większy, ponieważ stale rośnie zapotrzebowanie na produkty ubezpieczeniowe.

Obecnie ubezpieczenia w UK można podzielić na ubezpieczenia dla osób fizycznych (konsument) oraz na ubezpieczenia dla osób prawnych (biznes). Dla osób fizycznych w UK przeznaczone są następujące ubezpieczenia:

Ubezpieczenie domu (w UK zwane Home Insurance) – chroni przed zalaniem, pożarem, włamaniem i innymi uszkodzeniami. Może objąć ochroną także urządzenia znajdujące się w domu, tzw. Content Insurance [więcej na temat: ubezpieczenie domu w UK].

Ubezpieczenie pojazdu (w UK zwane Vehicle Insurance) – dzieli się na ubezpieczenie obowiązkowe (third party) i nieobowiązkowe (fire and theft, comprehensive). To pierwsze chroni przed szkodami wyrządzonymi na mieniu i zdrowiu spowodowanymi przez nasz pojazd, czyli skuter, motocykl, samochód, van itd. To drugie może chronić również od: kradzieży, wandalizmu, pożaru oraz innych szkód na mieniu i zdrowiu [więcej na temat: ubezpieczenie samochodu w UK].

Ubezp. podróży (w UK zwane Travel Insurance) – obejmuje ochroną zagubienie bagażu, opóźnienia, koszty leczenia za granicą, nieumyślne spowodowanie uszkodzenia mienia oraz/lub zdrowia innych osób.

Ubezpieczenie na życie (w UK zwane Life Insurance) – obejmuje ochroną bliskich ubezpieczonego po jego śmierci, ale również obejmuje ochroną ubezpieczonego w przypadku stwierdzenia choroby terminalnej [więcej na temat: ubezpieczenie na życie w UK].

Ubezpieczenie od ciężkich chorób (w UK zwane Critical Illness Insurance) – chroni ubezpieczonego od następstw ciężkich chorób. W przypadku zdiagnozowania ciężkiej choroby, takiej jak np. rak, stwardnienie rozsiane, zawał, udar itp., ubezpieczonemu zostanie wypłacone odszkodowanie [więcej na temat: ubezpieczenie od chorób w UK].

Ubezpieczenie od utraty dochodu (w UK zwane Income Protection Insurance) – w przypadku stwierdzenia u ubezpieczonego niezdolności do pracy z powodów medycznych, ubezpieczyciel będzie wypłacać mu rentę, tak długo jak ubezpieczony będzie pozostawać na zwolnieniu lekarskim [więcej na temat: ubezpieczenie od utraty dochodu w UK].

Ubezpieczenie 50+ (w UK zwane Over Fifties) – obejmuje swoją ochroną osoby między pięćdziesiątym a osiemdziesiątym rokiem życia. Zwykle stosowane jako zamiennik dla ubezpieczenia na życie w UK. Nie wymaga badań, obejmuje swoją ochroną życie i zdrowie ubezpieczonego [więcej na temat: ubezpieczenie 50+ w UK].

Ubezp. zwierząt domowych (w UK zwane Pet Insurance) – obejmuje swoją ochroną nieoczekiwane wydatki związane z drogim leczeniem weterynaryjnym. Ubezpiecza ono także od kosztów poniesionych np. na poszukiwania zaginionego zwierzęcia czy umożliwia refundację leków dla niego.

Ubezpieczenia dla firm w UK oraz ich rodzaje zostały opisane we wcześniejszym artykule o działalności w Wielkiej Brytanii. W artykule tym podano również informacje, które ubezpieczenia dla firm i samozatrudnionych w UK są obowiązkowe. A które dobrowolne i co dają przedsiębiorcom.

Nabycie ubezpieczenia w UK jest dość proste, ponieważ można je kupić w wielu miejscach. Brytyjskie ubezpieczenie można kupić oczywiście u samego ubezpieczyciela, bądź jego agenta. Musimy mieć jednak pewność, że takie ubezpieczenie jest najlepsze na rynku, a także najbardziej odpowiada naszym potrzebom.

Jeśli nie mamy takiej pewności, warto udać się do doradcy finansowego lub brokera ubezpieczeniowego w UK. Np. do Profit Tree lub innej firmy, w której pracują polscy konsultanci. Gdyż mają oni dostęp do wielu ubezpieczycieli i spośród nich, na podstawie naszych potrzeb, pozwolą wybrać nam tego, który zaoferuje nam najtańsze lub najkorzystniejsze ubezpieczenie.

Ubezpieczenia w UK można również nabyć w bankach, spółdzielniach mieszkaniowych, a nawet w supermarketach. Należy jednak zwrócić uwagę, czy ktoś, kto proponuje nam jakiekolwiek ubezpieczenie w UK, ma dostęp do ofert wielu ubezpieczycieli. Czy też proponuje nam produkt tylko jednego ubezpieczyciela? Wtedy trudno mówić o tym, że taka oferta jest konkurencyjna.

W zasadzie każde ubezpieczenie w Anglii, Szkocji lub Walii można dziś nabyć, nie wychodząc nawet z domu. Do tego celu wystarczy nam telefon bądź Internet. Firmy ubezpieczeniowe i brokerskie w Wielkiej Brytanii wychodzą dzisiaj naprzeciw oczekiwaniom/potrzebom swoich klientów i oferują im dogodną dla nich formę zakupu.

Dlatego wycenę/kwotację (sprawdzenie ofert w systemie) można śmiało przeprowadzić przez telefon, omawiając z klientem najciekawsze propozycje od ubezpieczycieli. Kiedy klient na którąś z nich się zdecyduje, można wysłać mu umowę np. pocztą. Podobnie jest w sytuacji, gdy przed zawarciem umowy klient musi dostarczyć dokumenty np. medyczne. Klient może je oczywiście również wysłać pocztą, bez konieczności stawienia się w placówce brytyjskiego ubezpieczyciela bądź brokera.

Kupując ubezpieczenia w UK przy pomocy firmy brokerskiej, agencji lub firmy pośrednictwa finansowego należy sprawdzić wiarygodność owej firmy. Taka firma powinna posiadać stronę internetową, a w stopce na samym dole powinna mieć podany nr wpisu do ewidencji FCA. Należy też sprawdzić opinie o danej firmie w Internecie. Dobrze jeżeli firma brokerska posiada siedzibę w UK oraz ma wiele biur.

Jeżeli o jakiejś firmie jest mało informacji w Internecie, to należy zastanowić się, czy nie działa ona zbyt krótko na rynku? Niestety jest bardzo dużo firm na rynku brytyjskim, które szybko się otwierają i równie szybko zamykają. Pozostawiając nas, i polisę którą u nich kupiliśmy, bez opieki. Dlatego należy wybierać solidnych i renomowanych brokerów ubezpieczeniowych, którzy działają od dawna na rynku brytyjskich ubezpieczeń.

Przy zakupie ubezpieczenia w UK, należy przestrzec przed jeszcze jedną rzeczą. Bywa bowiem, że najtańsza oferta ubezpieczenia nie zawsze jest najlepsza. Tanie ubezpieczenie w Anglii, Szkocji lub Walii może wiązać się z wieloma restrykcjami. Wiele osób w Wielkiej Brytanii ocenia polisę jedynie przez pryzmat składki (z ang. premium). Nie zwracając przy tym uwagi na sumę ubezpieczenia, warunki składania roszczenia (claim) oraz różnego rodzaju wyłączenia od ochrony oferowanej przez ubezpieczenie.

Dlatego kupując ubezpieczenie w UK warto przedyskutować sprawę z naszym brokerem ubezpieczeniowym. Ponieważ broker ubezpieczeniowy znający angielski rynek ubezpieczeń będzie wiedział, na co zwrócić uwagę przy wyborze polisy. Im więcej będzie też o nas wiedział, tym lepsze rozwiązanie będzie w stanie nam przedstawić.

Jeżeli nie mają Państwo jeszcze swojego brokera ubezpieczeniowego w UK, to serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami. W firmie Profit Tree wszelkie konsultacje odbywają się bezpłatnie i w języku polskim. Ponadto nasza firma jest regulowana przez FCA (Financial Conduct Authority), co daje gwarancję profesjonalizmu, rzetelności i niezawodności. Nasz nr w rejestrze FCA to 553266. Serdecznie zapraszamy do kontaktu!