Total Permanent Disability (TPD) i jego rola w ubezpieczeniu

Total Permanent Disability (w skrócie TPD, w dosłownym tłumaczeniu „całkowita i nieodwracalna niepełnosprawność”). To stan medyczny na wypadek którego można ubezpieczyć się zawierając polisę na życie lub od ciężkich chorób. TPD zazwyczaj jest dodatkową opcją, która zapewni nam odszkodowanie w sytuacji, gdy ulegniemy długotrwałej i nieodwracalnej niepełnosprawności. Jeżeli zatem zdarzy się nam wypadek lub choroba w wyniku czego nie będziemy mogli dalej pracować, to otrzymamy pieniądze z polisy. Dodatek typu TPD jest podobny do popularnego w Wielkiej Brytanii ubezpieczenia Income Protection, ale nie należy go z nim mylić.

Total Permanent Disability bywa rozumiany różnie przez brytyjskich ubezpieczycieli. Stąd w naszej polisie mogę pojawić się różne definicje, tego czym jest całkowita i nieodwracalna niepełnosprawność (TPD). W zależności od ubezpieczyciela i zawodu ubezpieczonego, na rynku brytyjskich ubezpieczeń przyjmuje się 4 definicje:

Own occupation – otrzymamy pieniądze z polisy, kiedy utracimy na stałe zdolności do wykonywania swojej dotychczasowej pracy;

Suited occupation – otrzymamy pieniądze z polisy, kiedy utracimy na stałe zdolności do wykonywania pracy odpowiadającej naszemu doświadczeniu i umiejętnościom;

Any occupation – otrzymamy pieniądze z polisy, kiedy utracimy na stałe zdolności do wykonywania jakiejkolwiek pracy;

Working tasks – otrzymamy pieniądze z polisy, kiedy utracimy na stałe zdolności do wykonywania pewnych określonych w polisie czynności. Takich jak np. chodzenie, dźwiganie, mówienie itp.

Definicje mają szczególne znaczenie przy składaniu tzw. claimu (roszczenia). Ponieważ odszkodowanie można otrzymać jedynie wtedy, kiedy spełnia się kryteria zawarte w użytej w polisie definicji niepełnosprawności. Dla przykładu. Jeżeli ekspedientka w sklepie utraci słuch, to nie będzie mogła już dłużej pracować w swoim zawodzie. Będzie mogła jednak podjąć prace w zawodach, które nie wymagają zdolności do sprawnego komunikowania się.

Jeżeli więc osoba z naszego przykładu ma w polisie wpisane own occupation to otrzyma odszkodowanie. Jeśli natomiast ma np. any occupation, to wtedy nie będzie uprawniona do otrzymania świadczenia. Warto zatem zawsze skonsultować polisę i jej zapisy ze swoim konsultantem ubezpieczeniowym w UK. Broker wyjaśni nam bowiem wady i zalety każdego rozwiązania. Pomoże również dobrać, takie rozwiązanie które będzie dla nas najlepsze.

Bardzo ważnym motywem w ubezpieczeniu na życie, jest chęć zabezpieczenia finansowego naszych bliskich. Obawiamy się bowiem, że w sytuacji kiedy nas zabraknie, nasza rodzina może mieć problemy finansowe. Dlatego aby im zapobiec, kupujemy ubezpieczenie na życie. Nie zdajemy sobie jednak sprawy, że podobne trudności mogą wystąpić również w sytuacji, gdy w wyniku choroby lub wypadku staniemy się niepełnosprawni.

Niepełnosprawność sama w sobie jest bardzo trudnym doświadczeniem. Kiedy jednak w jej wyniku nie możemy dalej kontynuować naszej pracy – nie możemy zarabiać – nasza sytuacja i sytuacja finansowa naszej rodziny staje się jeszcze cięższa. Dlatego wielu brytyjskich ubezpieczycieli wychodząc naprzeciw temu wyzwaniu, wprowadziło do swojej oferty dodatek TPD.

Pieniądze wypłacone z Total Permanent Disability (TPD) mogą posłużyć nie tylko na utrzymanie rodziny, spłacenie kredytu hipotecznego, opłacenie długotrwałej rehabilitacji i lekarstw, czy sfinansowanie edukacji dzieciom. Mogą również mogą przydać się na przekwalifikowanie współmałżonka.

Bywa bowiem że niepełnosprawny małżonek wymaga opieki, dlatego np. żona chcąc przebywać bliżej męża jest zmuszona do pracy z domu. Wtedy pieniądze uzyskane z TPD mogą przydać się na kursy, szkolenia lub założenie własnej firmy/działalności, kupienie odpowiedniego sprzętu itd.

Ubezpieczenie od utraty zdolności do pracy (Income Protection), w UK jest często mylone z dodatkiem Total Permanent Disability. Ubezpieczenie Income Protecion zostało stworzone, aby zastąpić dochód ubezpieczonego, w sytuacji gdy ten przebywa na zwolnieniu lekarskim (L4). TPD natomiast wypłaca sumę ubezpieczenia, gdy ubezpieczony ma orzekniętą trwałą niezdolność do pracy.

W UK ubezpieczenie od utraty zdolności do pracy jest wypłacane co miesiąc (do wysokości 75% miesięcznych zarobków). Z kolei Total Permanent Disability jest wypłacane jednorazowo w wysokości określonej w polisie ubezpieczeniowej. Zatem TPD znajdzie zastosowanie wtedy kiedy ubezpieczony z powodu niepełnosprawności nie może już wrócić do pracy. Natomiast przy ubezpieczeniu od utraty zdolności do pracy, niepełnosprawność jest z reguły tymczasowa.

Decydując się na jakiekolwiek ubezpieczenie w UK lub dodatek, należy pamiętać o jednym. Im zdrowsi jesteśmy i im młodsi, tym tańsza będzie nasza składka. Stąd z zakupem ubezpieczenia nie warto zwlekać, albowiem różnego rodzaju nieszczęśliwe zdarzenia losowe mają miejsce każdego dnia. Wiele osób w Wielkiej Brytanii przypomina sobie o konieczności ubezpieczenia własnego życia i zdrowia… Kiedy na ubezpieczenie jest już za późno.

Dlatego warto być mądrym przed szkodą i ubezpieczyć się zawczasu. Jeżeli szukają Państwo odpowiedniego dla siebie ubezpieczenia lub mają Państwo wątpliwości co do polisy, którą Państwo posiadają, to prosimy o kontakt. Nasi specjaliści z przyjemnością pomogą, a za swoją pomoc nie pobiorą żadnej opłaty. Ponieważ konsultacje w Profit Tree odbywają się na koszt firmy.

Profit Tree Ubezpieczenia