Słownik ubezpieczeniowy Polaka w UK

Co to jest Public Liability i czy Twój biznes w UK go potrzebuje? [Słownik ubezpieczeniowy]

Public Liability (dosł. tłumaczenie: odpowiedzialność publiczna) to brytyjskie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. W Polsce znane szerzej pod nazwą ubezpieczenia OC. Jeśli klient lub osoba trzecia dozna uszczerbku na zdrowiu lub…

Co to jest Voluntary Excess i jakie ma znaczenie? / Słownik ubezp.

Voluntary excess (w dosłownym tłumaczeniu „dobrowolna nadwyżka”) jest ściśle związany z ubezpieczeniami. Szczególnie wiąże się jednak z ubezpieczeniami komunikacyjnymi, czyli ubezpieczeniem…

Co to jest Compulsory Excess i jakie ma znaczenie?

Compulsory excess to jedno z najważniejszych pojęć związanych z ubezpieczeniami komunikacyjnymi w UK. Jest to obowiązkowa kwota, którą ubezpieczeni w UK kierowcy muszą wpłacić w przypadku…

Co to jest Deferred Period i jakie ma znaczenie? / Słownik ubezp.

Deferred period (ang. dosł. – okres odroczenia) znany również pod nazwami excess period, waiting period czy deferment period to jeden z najważniejszych terminów związanych z ubezpieczeniem Income Protection. Przypomnijmy, że ubezpieczenie…

Co to jest Statutory Sick Pay (SSP) i jakie ma znaczenie?

Statutory Sick Pay, w skrócie SSP, to w dosłownym tłumaczeniu ustawowy zasiłek chorobowy. Zasiłek chorobowy w UK przysługuje osobom zatrudnionym, które z powodu choroby lub urazu nie mogą normalnie pracować…

Co to jest Whole Of Life? Znaczenie i rola w ubezpieczeniu (polisie)

Whole Of Life (w skrócie WOL, w dosłownym tłumaczeniu „całe życie”) to typ ubezpieczenia na życie w UK. Polisa whole of life zapewnia wypłatę środków niezależnie od momentu śmierci, czy stwierdzenia nieuleczalnej choroby…

Total Permanent Disability (TPD) i jego rola w ubezpieczeniu

Total Permanent Disability (w skrócie TPD, w dosłownym tłumaczeniu „całkowita i nieodwracalna niepełnosprawność”) to stan medyczny na wypadek którego można ubezpieczyć się zawierając polisę na…

Czym jest Waiver of Premium i dlaczego warto wziąć go pod uwagę wybierając ubezpieczenie?

Waiver of Premium (w skrócie WoP; w dosłownym tłumaczeniu „zwolnienie ze składki”) to dodatkowa opcja w polisach ubezpieczeniowych, która zwalnia…

AMRA (Access to Medical Reports Act) – znaczenie oraz przykłady

AMRA – to skrócona nazwa ustawy Access to Medical Reports Act z 1988 r., która reguluje sposób w jaki lekarze przekazują dane swoich pacjentów do ubezpieczycieli bądź pracoda…

Joint life insurance – znaczenie oraz przykłady / Słownik ubezp.

Joint life insurance, zwane też wspólnym ubezpieczeniem na życie, to jedna polisa na życie chroniąca dwie osoby – zazwyczaj parę lub małżeństwo. W ubezpieczeniu tym właściciel…