LTV (Loan To Value) – znaczenie, kalkulator oraz przykład jak obliczyć

LTV (z ang. Loan To Value, czyli relacja kredytu do jego zabezpieczenia) – to wskaźnik używany przez banki do oceny ryzyka kredytowego. Bierze się w nim pod uwagę środki własne kredytobiorcy przeznaczone na zakup nieruchomości (depozyt), wartość samej nieruchomości oraz brakującą kwotę. Brakująca kwota jest z reguły tym, co pożyczymy od banku, tj. kredytem hipotecznym.

Innymi słowy żeby otrzymać LTV, należy podzielić oferowany nam kredyt hipoteczny przez wartość nieruchomości, którą chcemy kupić. W celu uzyskania wartości w procentach, otrzymany wynik należy pomnożyć przez 100%. Suma naszego depozytu (wkładu własnego) i udzielanego kredytu równa się z reguły cenie nieruchomości, którą chcemy nabyć. Można również powiedzieć, iż LTV pokazuje jaki procent naszej nieruchomości został nabyty za pośrednictwem kredytu hipotecznego.

Kalkulator LTV (LOAN TO VALUE)


Kwota kredytu hipotecznego

Wartość nieruchomości

LTV (w %) =
0
Depozyt =
0

Prosty sposób na obliczenie LTV

Przykładowo jeśli nasz depozyt (wkład własny) wynosi £20 000, a wartość nieruchomości = £200 000. Wtedy nasz depozyt stanowi zaledwie 10% wartości nieruchomości (£20000/£200000 = 0,1 = 10%). Skoro nasz depozyt stanowi zaledwie 10%, to pozostałe 90% musi zostać pokryte przez kredyt hipoteczny. Właśnie te brakujące 90% jest naszym LTV. Alternatywnie, jeśli wzięliśmy kredyt na £150 000, a cena naszego domu wynosi £200 000. Nasz Loan To Value wyniesie wówczas 75%. Zatem nasz wkład własny to 25%, czyli brakujące 50 000 funtów.

Im niższe LTV, tym większa szansa na niższe odsetki kredytu hipotecznego. Ponieważ bank ponosi mniejsze ryzyko związane z kredytem. Pamiętać oczywiście należy, że w przypadku gdyby kredytobiorca miał problem ze spłaceniem zaciągniętego w banku długu. Wówczas zabezpieczeniem spłaty jest owa nieruchomość (hipoteka). W świetle prawa bowiem, kredytobiorca ma ograniczone prawo do owej nieruchomości – do momentu aż spłaci całą należność kredytodawcy.

Kalkulator kredytowy - kredyt hipoteczny w UK

Jeśli mają Państwo pytania odnośnie opracowanego hasła lub chcieliby Państwo abyśmy opracowali jakieś inne konkretne hasło, to swoje propozycje prosimy zgłaszać na naszym fanpage’u lub za pośrednictwem zakładki „kontakt”.

Słownik ubezpieczeniowy Profit Tree