Brytyjskie obywatelstwo – jak je zdobyć w 2019 r.?

Brytyjskie obywatelstwo – najważniejsze informacje na rok 2019

W obliczu zbliżającego się Brexitu coraz więcej Polaków żyjących na Wyspach zastanawia się nad przyjęciem drugiego obywatelstwa. Zwłaszcza, że uzyskanie tutejszego paszportu może okazać się sporym ułatwieniem w niepewnych czasach po rozstaniu z UE. Aplikacja o naturalizację wydaje się być skomplikowanym i długim procesem, ale płynące z niej korzyści mogą okazać się nie do przecenienia. Zatem jakie wymogi należy spełnić, aby ubiegać się brytyjskie obywatelstwo?

Kariera w UK - praca dla Polaków

Najpierw rezydent, potem obywatel

Każdy obcokrajowiec, który chce zostać obywatelem Zjednoczonego Królestwa, musi najpierw uzyskać kartę stałego rezydenta (UK permanent residence card). Wniosek o kartę stałego rezydenta można złożyć po 5 latach pobytu w Wielkiej Brytanii.

Jeśli ktoś nie zamierza ubiegać się o brytyjskie obywatelstwo, karta stałego rezydenta Wielkiej Brytanii nie będzie mu potrzebna. Nie jest ona bowiem wymagana do potwierdzenia statusu rezydenta, ponieważ nabywa się go automatycznie po 5 latach pobytu w UK.

⇒ Karta rezydenta UK przestanie obowiązywać 1 stycznia 2021 r., a zastąpi ją status osiedlenia (settled status).

Warto jednak pamiętać, że bez zdobycia UK permanent residence card nie można ubiegać się o brytyjskie obywatelstwo. Dopiero posiadając stałą rezydenturę od co najmniej 12 miesięcy można aplikować o naturalizację.

Dobry obywatel to pracowity obywatel

Aby zostać uznanym za obywatela Wielkiej Brytanii nie wystarczy jedynie udokumentować stałego zamieszkania na Wyspach. Trzeba również przedstawić swoją historię zatrudnienia. W zależności od charakteru pracy, uznawane za dowody są: P60 od pracodawcy, Self-Asessment Tax Calculation w przypadku samozatrudnienia, list z Job Centre o otrzymaniu Jobseeker Allowance albo Incapacity Benefit, gdy wnioskodawca boryka się z problemami zdrowotnymi.

Ubezpieczenie samochodu w UK

Do aplikacji o brytyjskie obywatelstwo należy załączyć także dwie referencje poświadczające „dobry charakter” wnioskodawcy. Chodzi o wystawienie opinii przez obywateli UK, którzy znają nas przynajmniej od 3 lat i potwierdzą, że wywiązujemy się z obowiązków mieszkańca Wysp Brytyjskich. We wniosku o naturalizację zostało wydzielone miejsce na oświadczenie referentów. Muszą oni podać swoje dane osobowe i udzielić odpowiedzi na temat znajomości z wnioskodawcą.

Warto szczególnie skupić się na tym punkcie regulaminu, gdyż często referencje i niekaralność są czynnikiem decydującym o przyznaniu brytyjskiego paszportu. Cenne będą zatem dodatkowe komentarze pomocników o uczciwości i pracowitości osoby ubiegającej się o brytyjskie obywatelstwo.

Home Office może również sprawdzić historię wykroczeń na terenie Polski. W przypadku drobnych przewinień nie powinny mieć one wpływu na decyzję o przyznaniu paszportu UK. Jednak przestępstwa takie jak: kradzież, oszustwa podatkowe, prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, przemoc są traktowane przez rząd brytyjski jako poważne łamanie przepisów prawa. Wysoce prawdopodobne jest, że aplikant z takimi wyrokami uzyska odmowę przyznania obywatelstwa.

Bądź jak Brytyjczyk

Jak przystało na obywatela kraju, musi on znać język i zasady społeczne, by czuć się jak u siebie. Dlatego każda osoba ubiegająca się o brytyjskie obywatelstwo powinna legitymować się certyfikatem językowym potwierdzający biegłość angielskiego. Honorowane przez Home Office są wybrane egzaminy od poziomu B1. Szczegółowe informacje na temat rodzaju uznawanych certyfikatów znajdziesz na rządowej stronie internetowej.

Jeśli nie dysponujesz odpowiednim dokumentem, będziesz musiał przejść kurs i zdać egzamin w akredytowanej placówce. Ponadto każdego przyszłego obywatela Wielkiej Brytanii czeka test „Life in the UK. Na egzamin należy umówić się online co najmniej 3 dni przed pojawieniem się w placówce. Koniecznym jest oczywiście uiszczenie opłaty – w wysokości 50 funtów.

Test składa się z 24 pytań z wiedzy o życiu na Wyspach, jej historii, kulturze i społeczeństwie. W ciągu 45 minut trzeba udzielić 18 poprawnych odpowiedzi. W 2016 roku egzamin ten przeszedł modyfikację, skupiając się bardziej na pytaniach dotyczących dziedzictwa narodowego niż aspektach życia codziennego. Przed przystąpieniem do testu warto zapoznać się z oficjalnym podręcznikiem wiedzy o Wielkiej Brytanii dostępnym na stronie rządowej.

Brytyjskie obywatelstwo z Profit Tree

Koszty aplikacji o brytyjskie obywatelstwo

Aplikacja o naturalizację to nie tylko wieloetapowy proces, ale też i spore koszty. Składając wniosek o brytyjskie obywatelstwo, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 1330 funtów. Kwota ta ulega zmianie co roku na początku kwietnia. Jeśli czeka Cię przejście kursu językowego i zdobycie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka oznacza to dodatkowy czas i koszty zależne od ośrodka certyfikującego.

Dodatkowo należy uwzględnić również stawkę za test „Life in UK” – 50 funtów, dwie fotografie paszportowe oraz dane biometryczne. Dokument z odciskami palców można sprawnie wyrobić w wielu placówkach pocztowych za około 20 funtów. Poczta na której mamy wyrobić dane biometryczne, zostanie nam wskazana listownie. Po uprzednim wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. Gdy otrzymamy zawiadomienie, mamy 7 dni na stawienie się na wskazaną pocztę.

Jeśli nie chcesz złożyć wniosku osobiście, można to uczynić korzystając z usługi lokalnego samorządu National Checking Service. Da się to dokonać także przez agenta zarejestrowanego w Office of the Immigration Service Commissioner. Taka pomoc pozwoli uniknąć błędów przy wypełnianiu aplikacji i stresu związanego z odmowną odpowiedzią. Wiąże się to z kolejną opłatą w granicach 50-100 funtów.

Po dopełnieniu wszystkich formalności trzeba jeszcze uzbroić się w cierpliwość, gdyż rozpatrzenie aplikacji może potrwać nawet 6 miesięcy. W przypadku otrzymania informacji o błędach we wniosku należy zgodnie z wytycznymi uzupełnić aplikację o dodatkowe dokumenty. Za to, gdy doczekasz się się pozytywnej odpowiedzi, będziesz mógł z dumą wziąć udział w uroczystej ceremonii przyznania brytyjskiego obywatelstwa.

Brytyjskie obywatelstwo przez małżeństwo

W przypadku, gdy posiadasz partnera lub małżonka, który jest obywatelem Wielkiej Brytanii, będą obowiązywać Cię nieco inne zasady aplikacji. Wciąż należy najpierw uzyskać UK Permanent Residence Card oraz zdać egzaminy z języka oraz Life in UK Test. Dla mieszkańców Unii Europejskiej aplikowanie poprzez małżeństwo z Brytyjczykiem/Brytyjką jest po prostu mniej czasochłonne. Nie ma bowiem obowiązku odczekania 12 miesięcy od otrzymania stałej rezydentury do złożenia aplikacji o naturalizację.

Kredyt hipoteczny w UK (mortgage po polsku)

Analogicznie do innych wnioskodawców. Każdy ubiegający się o brytyjskie obywatelstwo musi mieć na uwadze, że sprawdzane będzie ile czasu przebywał poza granicami UK. Obowiązujące zasady to wyjazd nie dłuższy niż 450 dni w ciągu 5 lat lub 270 dni w ciągu 3 lat. A w ostatnim roku krótszy niż 90 dni. Nie ma konieczności przebywania na stałe w Wielkiej Brytanii po uzyskaniu obywatelstwa.

A co z dziećmi urodzonymi w Wielkiej Brytanii?

Według aktualnych przepisów dziecko urodzone w UK otrzyma brytyjskie obywatelstwo w dwóch przypadkach. Pierwszym z nich jest sytuacja, kiedy jeden z rodziców jest właścicielem brytyjskiego paszportu przed narodzinami potomka. Noworodek (w większości przypadków) również uzyska status obywatela Wielkiej Brytanii, gdy choć jeden rodzic posiada stałą rezydenturę.

Brytyjskie obywatelstwo

Paszport brytyjski w 2018 r.
Średnia ocena: 4.7 / 5 : (głosów: 87 )