Brexit – co Polacy w UK wiedzieć powinni? Najważniejsze informacje

Brexit aktualizacja 2018

23-ego czerwca 2016 roku Brytyjczycy opowiedzieli się za wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (Brexit). Do teraz jest to niemałym zaskoczeniem dla wielu i nie brakuje wypowiedzi demonizujących zaistniałą sytuację. Jednak póki co rzeczywistość dla nas, obywateli, nie różni się niczym od tej sprzed referendum. Od dnia głosowania, media na całym świecie nieustannie spekulują i dywagują na temat domniemanych konsekwencji wyniku referendum. Co to oznacza dla nas jako firmy oraz dla naszych klientów z Polski, Litwy, Łotwy i pozostałych krajów UE?

Żeby dobrze zrozumieć Brexit warto przyjrzeć się faktom. W czerwcu 51,9% spośród 72,2% uprawnionych do głosowania osób wyraziło swoją opinię. Pod koniec stycznia brytyjski Sąd Najwyższy zdecydował, że premier Theresa May będzie musiała uzyskać zgodę parlamentu, by wprowadzić w życie wolę większości obywateli. Czyli rozpocząć proces wychodzenia z Unii Europejskiej.

Już 8 lutego Izba Gmin, nadrzędna wobec drugiej izby parlamentu – Izby Lordów – praktycznie przesądziła o Brexicie. Oznacza to, że już niedługo zapoczątkowany zostanie długi proces negocjacji. Proces który nigdy wcześniej w historii się jeszcze nie wydarzył (wystąpienie Gibraltaru z uwagi na jego wielkość i niewielki wpływ na gospodarkę europejską, myślę że możemy pominąć).

Czas traktatowy przewidziany na negocjacje, to 2 lata od momentu ich rozpoczęcia – nie od daty wyniku referendum. W trakcie rozmów może zapaść decyzja o jego przedłużeniu lub rozpisaniu kolejnego referendum. Do momentu zakończenia tego procesu, sytuacja w Wielkiej Brytanii pozostaje bez zmian. Wolny przepływ usług, towarów oraz ludzi wciąż będzie miał miejsce.

Osoby zamieszkujące teren Zjednoczonego Królestwa, będące rezydentami czy obywatelami jak i te posiadające pozwolenie na pobyt, nadal chronione są przez te same przepisy prawa i regulacje. Dlatego dostęp do usług finansowy, w tym do korzystania z produktów ubezpieczeniowych czy kredytowych jest i pozostanie faktem, z którego każdy może skorzystać.

Umowy zawarte zarówno przed jak i po ewentualnym wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej obowiązywać będą nadal na zasadach takich na jakich zostały podpisane. Rolą firmy Profit Tree w tej sytuacji (Brexit) będzie wskazać na ewentualne zmiany w kontraktach, jeśli takowe wystąpią.

Profit Tree Finance Ltd. i cała Profit Tree Group istnieje na rynku brytyjskim już od 6 lat. Rozpoczynając działania tuż po kryzysie finansowym. Określanym mianem największego od czasów „wielkiego kryzysu” braliśmy czynny udział w wielu przemianach oraz transformacjach rynku finansowego w Wielkiej Brytanii. Od rezygnacji i braku optymizmu, aż po euforię i hiper optymizm.

Niezależnie jednak od sytuacji ekonomicznej, czy politycznej kraju, niezmiennie ludzie chorowali, umierali, tracili pracę i niezmiennie szukali pomocy i oparcia, aby móc przetrwać ten trudny dla nich i ich bliskich czas. Warto pamiętać, że na co dzień nie zajmujemy się akwizycją dóbr luksusowych, a zaspokajaniem potrzeb egzystencjalnych.

Niezmienna również pozostanie liczba naszych potencjalnych klientów na Wyspach. Czas emigracji zarobkowej, kiedy obywatele innych państw przyjeżdżali do Wielkiej Brytanii, aby odłożyć każdego funta a potem wydać go w kraju, już minęły i nie wrócą. Obecni na terenie Zjednoczonego Królestwa Polacy, Litwini czy obywatele innych Państw to ludzie, którzy żyją tu z całymi rodzinami. Pracują, prowadzą firmy, płacą podatki i budują swoją przyszłość. Żaden układ polityczny czy gospodarczy, umowa międzynarodowa lub traktat tego nie zmieni.

Lata doświadczeń sprawiły, że dziś możemy z pewnością i spokojem powiedzieć. „Brexit nie jest końcem a początkiem, otwarciem nowego rozdziału, który przyniesie wiele korzyści”. Życie nie znosi pustki, a to właśnie w pustce i stagnacji znalazła się Wielka Brytania po kryzysie finansowym. Teraz rozpoczyna się czas możliwości i nowych wyzwań.

Jak z pewnością wiele osób zauważyło bieżący rok upływa pod hasłem zmian oraz startu nowych produktów. Każde wykonywane przez nas działanie ma na celu stabilizowanie pracy oraz podnoszenie jakości oferowanych usług. Jesteśmy Liderem na rynku Brytyjskim i jako lider pokażemy teraz jak niezmiennie i niezachwianie wspierać naszych Klientów.