AMRA (Access to Medical Reports Act) – znaczenie oraz przykłady

AMRA – to skrócona nazwa ustawy Access to Medical Reports Act z 1988 r., która reguluje sposób w jaki lekarze przekazują dane swoich pacjentów do ubezpieczycieli bądź pracodawców. Pracodawcy i ubezpieczyciele zabiegają bowiem o informacje odnośnie stanu zdrowia swoich potencjalnych lub aktualnych pracowników/klientów. A takie informacje są najbardziej rzetelne wtedy, kiedy zostaną sporządzone przez lekarza.

Ustawa AMRA powstała by chronić interesy pacjentów w UK, ponieważ informacja o stanie zdrowia pracownika lub osoby chcącej się ubezpieczyć jest bardzo ważna dla pracodawcy lub ubezpieczyciela. Ubezpieczycielowi w UK pozwala bowiem na wykonanie tzw. underwritingu.

Underwiting pozwala na określenie stopnia ryzyka przypadającego na daną osobę aplikującą o ubezpieczenie. Dzięki informacjom medycznym od lekarzy oraz underwritingowi, ubezpieczyciel wie czy danej osobie może zaoferować ubezpieczenie. A jeżeli może to na jakich warunkach.

Informacja o stanie zdrowia nie może być jednak udzielona bez wyraźnej zgody pracownika lub os. ubiegającej się o ubezpieczenie w UK. Osoby te muszą wyrazić taką zgodę na piśmie, co odbywa się najczęściej za pomocą tzw. Access to Medical Reports declaration, tj. deklaracji dostępu do raportu medycznego.

Wypełnienie tej deklaracji pozwoli naszemu lekarzowi rodzinnemu (z ang. GP – General Practitioner) wysłać raport medyczny o naszym stanie zdrowia do ubezpieczyciela, u którego składamy aplikację.

W raporcie medycznym (AMRA medical report) mogą znaleźć się takie rzeczy jak, np:

  • aktualny stan zdrowia, przyjmowane leki oraz otrzymywane leczenie
  • wyniki badań krwi, biopsji, elektrokardiografii, wymiarów i wagi ciała
  • skierowania do specjalistów oraz na specjalistyczne badania
  • powody wypisania zwolnień lekarskich w przeciągu ostatnich 3 lat
  • pełna historia medyczna, szczególnie jeśli pacjent w UK podlegał leczeniu onkologicznemu.

Żeby ubezpieczyć się w Wielkiej Brytanii, trzeba wypełnić wiele formularzy i podać sporo informacji na swój temat. Jeżeli jesteśmy zainteresowani np. ubezpieczeniem na życie, ubezpieczeniem od chorób bądź ubezpieczeniem od utraty dochodu w UK, to z reguły będziemy musieli wypełnić deklarację Access to Medical Reports.

Bez wyrażenia naszej zgody na przesłanie raportu medycznego, brytyjski ubezpieczyciel najprawdopodobniej odmówi nam ubezpieczenia. Ponieważ uzna, iż mamy coś do ukrycia.

Zanim raport medyczny na temat naszego stanu zdrowia trafi do ubezpieczyciela, może wcześniej trafić do nas – jest bowiem taka możliwość. W deklaracji dostępu do raportu medycznego należy zaznaczyć, że chcemy mieć wgląd do niego, zanim trafi on do ubezpieczyciela.

W takiej sytuacji mamy możliwość zapoznania się z nim i zgłoszenia do niego ewentualnych uwag. Np. możemy poprosić  lekarza o dokonanie w nim zmian, jeśli uznamy że jakieś informacje są niepoprawne. Jeżeli GP odmówi wprowadzenia zmian w sporządzonym przez siebie raporcie, możemy dołączyć do niego własne wyjaśnienia. Nasze uwagi musimy sporządzić jednak w formie pisemnej.

Na wgląd do raportu mamy 21 dni od daty sporządzenia go przez GP. W przypadku nieskorzystania z tego terminu, raport zostanie wysłany do ubezpieczyciela. Należy jednak pamiętać, że im szybciej nasz raport medyczny trafi do ubezpieczyciela, tym szybciej otrzymamy polisę ubezpieczeniową. Czyli szybciej się ubezpieczymy i będziemy podlegać ochronie.

Gdy zależy nam zatem na czasie, powinniśmy w deklaracji AMRA zaznaczyć opcję, iż nie chcemy zapoznawać się z raportem medycznym przed wysłaniem go do ubezpieczyciela. Jeżeli w deklaracji zaznaczyliśmy tę opcję, to i tak mamy prawo wglądu do raportu medycznego na nasz temat. Owe prawo przysługuje nam przez 6 miesięcy od daty sporządzenia raportu przez GP.